CHI NHÁNH 1 - 0866650650.

    • Chi nhánh 1 : 679 đường 30/4 ,phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu.
    • Điện thoại : 0866650650.